Информация за монитори

Полезна информация за компютърните монитори

Fashion Colors - Официални Рокли

Какво да направим със стария монитор

Решавате да се сдобиете с нов по-съвременен и добър монитор от предходния. Имате наблюдения, за това, което предлага пазара и това, от което най-силно имате нужда. Запознати сте и с цените, на които днес се предлагат монитори.

Сега е момента да предвидите какво може и трябва да се стори със старият монитор. Преди да пристъпите към обичайното изхвърляне на стар монитор и компютър, предвидете, че голяма част от тях (да не споменаваме, че и всички) притежават частици с химически състав. Последният изхвърлен на неправилни места може силно да навреди на околната среда и на хората. Частите на стари монитори могат да замърсят води и почви. Те крият токсични за хората, вещества, които попадайки в средата, в която живее човек могат да са много вредни за здравето му.

Не по-малко важен е и въпросът свързан с информацията, която съдържа компютърът с прилежащият монитор. Преди да се прибегне към изхвърлянето им трябва да се вземе цялата лична информация от компютъра и всичко, което може да е от значение в самият монитор.

Тук е и място да споменем, че ненужни вещи за едни хора, много пъти може да са от полза за други.

Не бива да се пренебрегва и факта, че в старите монитори има множество частици, които могат да са рециклируеми. Фирми за рециклиране на компютри могат да допринесат за използване на компоненти от тях и да гарантират, че опасните материали са изхвърлени на правилните места.

Не са малко и производителите на компютри, които предлагат различни програми за рециклиране на компютри, монитори и прилежащата им техника. Самите производители предлагат малки такси за рециклиране на цялото офис оборудване. Не са малко и производителите, които биха приели стария монитор или компютър за рециклиране при предаването, на който свалят от цената на новият продукт.

Съществуват множество начини да се отървем от старият монитор, един от тях е и чрез дарение. Едва, когато сме взели решение, какво да правим с него можем да пристъпим към покупката на нов.